חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  שיחת הכירות ותוכנית פעולה