חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  Save button שימוש בתוסף