חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  קבוצת התלמידים לתמיכה מסביב לשעון