חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  החיפזון מהשטן, סבלנות