חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  PODמה תאכלס עובד ומה לא עובד בשיטת ה