חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  המעגל הפנימי