חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  תיאוריה - AB TESTING ידני