חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  יצירת פיקסלים