חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  API של המרות