חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  דגשים חשובים לפני שמתחילים