חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  מה אסור לי למכור