חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  הגדרת אמצעי תשלום לקבלת כספים