חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  ?כמה כסף אפשר לעשות