חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  הכירות עם המערכת ועריכת פרופיל יוצר