חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  מבחן קצר ומתחילים למכור