חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  ?מאיפה להתחיל ואיך להשיג את הלקוח הראשון