חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  דרכי הפעולה השונות