חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  פתיחת חשבון מוכר בפייבר והכירות עם המערכת