חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  טיפול בהזמנות אנליטיקס והתראות בזמן אמת