חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  נתנאל פגישה שנייה - חילוץ קבצי מוצרים הקמת דף מוצר ויצירת רשומות דיוור