חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  "מותר לי לערוך ולשנות את משפכי השיווק שקיבלתי ממך?"