חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  סיכום שיטת המתחיל - כסף מהיר כאן ועכשיו