חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  "אני לא חזק באנגלית, מה עושים?"