חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  נתנאל פגישה שלישית - הקמת קמפיין ראשון בפייסבוק