חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  קבלת תשלום והנפקת חשבוניות הגדרה ראשונית של קארדקום