חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  הכלים הנדרשים לתחילת עבודה