חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  התקנת מערכת סליקה