חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  העלאת המוצרים למרקטפלייס הגדולים בעולם עם אוטומציה מלאה