חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  הסרת הסיסמה ופרסום החנות