חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  בדיקת היצע וביקוש