חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  העלאה ידנית של מוצרים