חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  התאמת החנות לשיטות העבודה השונות